Efter föreningens agerande hjälper nu Töreboda kommun de äldre

Det fria Sveriges initiativ för att hjälpa äldre och andra utsatta i Älgarås under pågående coronapandemi har tvingat fram en reakation från Töreboda kommun, som nu lanserar en egen "inköpsservice" för äldre invånare. Tyvärr omfattas inte alla svenskar som har behov av hjälp.

Kort efter att Det fria Sverige i Älgarås med plakat informerade boende i samhället att medlemmarna erbjöd hjälp till personer tillhörande riskgrupperna så skickade kommunen ut sina anställda för att ta ner dem. Därtill mottog föreningen ett brev från kommunen som i skarpa ordalag uppmanade oss att upphöra med den ”olagliga affischeringen”.

Nu lanserar kommunen en egen ”inköpsservice” för invånare som är 70 år eller äldre. Kommunens initiativ är hastigt sammansatt, utan tvekan som ett svar på Det fria Sveriges initiativ. Kommunchefen Per-Ola Arnling Hedberg bekräftar det till Mariestads-Tidningen:

– Vi är en synnerligen tvärkommunal grupp som på kort tid har arbetat fram hur inköpsservicen skulle vara konstruerad för att fungera.

Det fria Sveriges ordförande välkomnar kommunens agerande, men pekar också på brister i servicen man erbjuder. Dan Eriksson säger i ett uttalande:

”Självklart är det bra av kommunen att agera, även om det sker efter att man försökt torpedera vår initiala satsning i Älgarås. Att kommunen försöker rädda sig sin image genom att ta ansvar för kommunens 1 840 invånare över 70 år är helt enkelt ett jättebra resultat av vår insats.

”Kan tyckas ska det inte behöva vara så att DFS agerar, varpå kommunen känner sig tvungen. Kommunen borde så klart själva ligga i framkant. Men det får vara hur det vill med den saken, det viktiga nu är att de som behöver hjälp får det.

”Tyvärr är inte övriga riskgrupper med i kommunens service utan kriterierna för kommunens hjälp är rätt ålder och att man saknar socialt nätverk och inte har hemtjänst. Det fria Sveriges hjälp i Älgarås gäller alla svenskar som tillhör riskgrupperna och omfattar också annat utöver inhandling av dagligvaror eller receptfri medicin.”

Vi vill understryka att föreningen ser positivt på att Det fria Sverige åter igen fått kommunen att agera och göra det rätta, precis som när vi satte ljuset på att man tänkt stänga ned biblioteket i Älgarås. Det fria Sverige kommer lokalt fortsätta att finnas till hands för alla svenskar som inte passar in i kommunens selektering och mer information om detta är på väg till invånarna.

Dan Eriksson fortsätter uppmana föreningens medlemmar att agera lokalt på samma sätt:

”Det är för dessa händelser som Det fria Sverige finns. Nu är tid för folkgemenskap och allmän mobilisering bland medlemmarna. Undersök vilka resurser som finns i ditt lokalområde, se över hur myndigheterna sköter sig och kliv in där det behövs.”

Dela detta du med

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Email

Vår senaste tidskrift

  1. Husfonden – September 2020

    Det stora fasadbytet är så gott som klart, men småfix kommer göras under september månad. Denna jätteinvestering har tömt husfonden, och istället har pengar tagits från föreningens övriga kassa - något vi hoppas kunna betala tillbaka genom fortsatt insamling. När fasaden är klar är det dags att börja titta på så väl kontoren på övervåningen som är den enda delen av den våningen som inte är renoverade, samt gymmet i källaren. Detta är möjligt tack vare massor av ideell arbetskraft, men också tack vare de som stödjer Husfonden och ser till att vi har råd att köpa in material och utrustning som behövs.
    23 526 kr insamlat av målet på 50 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.

BLI EN DEL AV OSS

Över 20 000 är redan med på vårt nyhetsbrev. Vad väntar du på?