Vilka är Sveriges ursprungsfolk?

Vilka är egentligen Sveriges ursprungsbefolkning? Är Sverige egentligen samernas land, och svenskarna sentida invandrare som trängt undan samerna från deras rättmätiga hem?

Frågan är både enkel och komplicerad, eftersom frågan när den lyfts ofta diskuterar olika saker, och inte sällan drabbas av begreppsförvirring. Låt oss först reda ut det här med huruvida samer är ett ursprungsfolk i Sverige eller inte: Ja, det är de. Och nej, det är de inte.

Ser du? Det är svårt. För det beror på vad du menar. Det finns nämligen en vetenskaplig definition av urbefolkning som innebär att man var de första mänskliga invånarna i ett geografiskt område. Det var samerna inte, vilket jag snart återkommer till. Däremot definierar både FN och ILO urfolk som ett folk som levde inom en region innan ett annat folk bildande en stat i den regionen.

I betänkandet ”Samerna: ett ursprungsfolk i Sverige” som presenterades för riksdagen 1999 definieras ursprungsfolk som ”folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet vid tiden för fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner”.

Att samer klassas som ett ursprungsfolk beror alltså inte på att de var ”först i Sverige”, utan att de inte är svenskar men levde här när den moderna svenska staten bildades. Men det var alltså svenskarna, det vill säga ättlingar till de germanska stammar som vandrade in i Sverige i takt med att inlandsisen smälte och drog sig norrut, som bildade staten Sverige och som därmed är Sveriges urfolk i den meningen att det är vi som grundat, byggt och etablerat landet för vårt folk.

De stammar som sedan skulle komma att bli svenskar har bott i det som nu är Sverige sedan urminnes tider. I Skåne har man hittat fynd från våra förfäder som är 14 000 år gamla, alltså samtidigt som inlandsisen låg tjock och kall över norra Skandinavien.

Var samerna först i Norrland?

Men var då samerna åtminstone först i Norrland? Nej, inte heller det.

Arkeologen och professor emeritus Evert Baudou har fokuserat sin gärning på Norrlands forntid, och kan konstatera att fynd från germanska stammar går att hitta från långt tidigare än det finns bevis för att samerna skulle ha levt där. Han säger till tidskriften ”Populär historia” 2001 så här:

”Naturligtvis är dagens samer en urbefolkning i den meningen att de bott i Övre Norrland under överskådlig tid, att de haft en särpräglad kultur och att de förvandlats till en undanträngd minoritet. Men samerna var inte de första människorna inom de områden där de funnits under de senaste årtusendena, och är därmed inte heller urbefolkning i den mening arkeologerna lägger i begreppet.”

Alltså, i arkeologisk mening är samerna inte ett urfolk i Sverige. Det är vi, ättlingarna till de germanska stammar som grundade Svea Rike, som är det. Men i sociologisk mening — i politisk mening — är de ett ursprungsfolk, eftersom de levde inom de som sedan kom att bli Sverige innan staten grundades.

Nästa gång någon påstår att ”samer har mer rätt till det här landet än svenskar”, eller att samer ”var här först”, så kan du skratta åt deras okunskap och sedan ge dem en kort historielektion. Informationen finns lättillgänglig på nätet för den som vill dubbelkolla. Men ska vi vara ärliga så är nog personer som säger så ganska ointresserade av fakta, utan vill bara ge uttryck för sin svenskfientlighet.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.