Töreboda kommun stoppar utegym för allmänheten i Älgarås – har ”fel värdegrund”

Föreningen Det fria Sverige har erbjudit sig att till fullo finansiera ett utegym i Älgarås. Töreboda kommun stoppar nu detta med hänvisning till "värdegrunden".

Det fria Sverige arbetar sedan länge aktivt i Älgarås, där föreningen bland annat uppfört ett Svenskarnas hus som ett allaktivitetshus för så väl de boende i området som sympatisörer från hela Sverige. Utöver det har föreningen bland annat hjälpt äldre och andra i riskgrupperna för Covid-19 att handla under den pågående coronapandemin, och genomför kontinuerliga kvälls- och nattvandringar i området för att öka tryggheten.

I vår dagliga kontakt med boende i Älgarås får vi ofta höra om önskemål om förändringar och förbättringar på orten. En återkommande sak har varit möjligheten till ett utegym som så väl kan fungera som en träffpunkt som en plats för träning i det fria.

Efter att vi kontaktat ett flertal företag och diskutera med ett flertal personer med stor erfarenhet av träning lämnade vi in ett förslag till Töreboda kommun. I korthet gick det ut på att vi skulle finansiera allt; utrustningen, monteringen och underhållningen. Det enda vi behövde från kommunen var att de upplät mark mitt i orten som nu står oanvänd.

Den 15 april kom så ett brev från Töreboda kommun. Trots att utegymmet inte skulle kosta en krona för kommunen, och trots att det finns en stor efterfrågan från de boende, så väljer man att stoppa planerna med hänvisning till att Det fria Sverige skulle ha ”fel värdegrund”.

Dan Eriksson, ordförande för Det fria Sverige, kommenterar kommunens beslut:

Det är en skandal att kommunen sätter sin så kallade ”värdegrund” framför så väl folkhälsa som utvecklingen av Älgarås. Töreboda kommun har sedan länge lämnat Älgarås i sticket, och skyller på att man inte har några pengar. När nu en ideell förening är beredd att gå in med stora summor för att hjälpa till göra Älgarås till ett mer attraktivt samhälle att leva och bo i så stoppar man det, med hänvisning till någon diffus ”värdegrund”.

Det fria Sverige kommer nu att sprida information till alla hushåll i området och berätta om kommunens beslut, och uppmanar alla boende i kommunen att höra av sig till kommunstyrelsen och dess ordförande Bengt Sjöberg (M) (bengt.sjoberg@toreboda.se, telefon 0506-180 28) och uttrycka sitt missnöje med den Älgaråsfientliga politiken.

Föreningen kommer fortsätta arbeta för att förbättra Älgarås och göra det till en attraktivare plats för svenskar att bo på, och vi förutsätter att kommunens försök att sabotera för de boende i Älgarås kommer få politiska konsekvenser för dem vid nästa val.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.