Till vilkas försvar Försvarsmakten?

Försvaret marscherar inte längre under Sveriges flagga och skillnaden mellan Sverige och Sverige AB har aldrig varit tydligare.

Denna artikel är skriven av en av våra medarbetare, och representerar inte nödvändigtvis föreningens officiella ståndpunkt. Om du letar efter officiella uttalanden kan du klicka här.

Grundtanken med en nations flagga är att denna flagga representerar hela folket. Sveriges flagga har gamla rötter – faktum är att den är en av världens äldsta – och den tillkom som motståndsflagga (mot dansken).

Sant är att flaggan inte var allmängods förrän sent, och då först efter att Sverigevänner började driva opinion för den. När det väl tog fart så flaggades det friskt från norr till söder och varje svensk tog snart flaggan till sig. I slutet av 1800-talet och under större delen av 1900-talet representerande svenska flaggan Sverige och det folk – det svenska – som levde i landet.

Trots att den inte var var mans egendom under lång tid så var det i alla fall så att flaggan var den vi enades under när det krävdes mannamod och morske män. Det var korset och de blåa och gula fälten som folket offrade sig för, det blev den symbol som knöt oss samma oavsett från vilket landskap vi kom. Svenskarnas flagga var just det, vår flagga och vi var beredda att gå i döden för den.

Flaggan enar ett folk som är enat

Svenska soldater som gått fram under den svenska flaggan har inte inbördes varit överens om allt med varandra. Allmogen som hissade flaggan vid glädje och sorg var inte altid överens med politikerna som också blickade upp mot flaggan på sitt håll. När skolorna hissade svenska flaggan fanns det barn från olika samhällsklasser på plats, men alla stod de under flaggan.

Där har vi det. Vi står alla under den svenska flaggan. Det är det fina med en nations flagga. Den ska inte representera den ena eller andra realpolitiska åsikten, den representerar ett folk och den nation det folket är. Därför är det väl inte så konstigt att röster höjs om att förändra flaggan vi har, ty den kan aldrig ena de människor som bor i Sverige i dag.

Flaggan enar folket när folket är enat, genom blod, alltså härkomst och kultur, tradition, tro och historia. Om folket inte är ett så enar heller inte flaggan, då splittrar den.

Försvarsmakten bekänner färg

Det sägs att ett land alltid har en armé. Jag vågar säga att det är helt riktigt påstående, även om en del nationer skulle kunna klara sig utan armé under många år. Frågan är sedan om det är den egna eller någon annans. Kan man inte försvara sig så kommer man förr eller senare hamna i en situation där någon tar för sig.

En nations krigsmakt torde ha som funktion att försvara nationen. Med nation åsyftas själva landet samt folket som utgör nationen. Försvarsmakten ska inte försvara någon politisk ”värdegrund” eller ett visst ekonomiskt eller annat system. Däremot är det rimligt att kräva att försvaret försvarar folkets grundläggande rättigheter (yttrandefrihet med flera friheter) samt folkets möjlighet att uppfylla sina skyldigheter (ställa upp i val med mera). Försvarsmakten ska alltså vara opolitisk. När den är det så är den också en garant mot makthungriga politiker såväl som upproriska element. Alla vet att armén finns där för dem. Av det skälet så finns det också bara en flagga som försvaret erkänner. Nationsflaggan.

Om en nations armé deklarerar sin lojalitet mot någon annan flagga än nationens så är den inte längre nationens försvarsmakt. Då är den den militära delen av en ockupation.

Nu underställda hbtq-rörelsen?

Att Försvarsmakten i samband med Pride ordnar en helsida/framsida hos SvD där de deklarerar sin trohet till hbtq-rörelsen med budskapet ”En flagga värd att försvara” betyder inte att varje soldat och officer numera är nämnda rörelses militanta förkämpe. Det mesta kommer lunka på som vanligt också efter detta.

Det är principen som är viktig.

Hbtq-rörelsen har sina rötter i den marxistiska infiltrationen av västvärlden och är politiskt vänsterextrem. Nej, alla homosexuella är det inte, men den lobby som dominerar är det. Den är vänster, den är extrem och den är aggressiv. Det är vad det svenska försvaret underställer sig. Signaleringen är otvetydig. Försvaret är inte Sveriges försvar utan Sverige AB:s militära arm. Sverige är inte en suverän nation utan en administrativ yta underställt överstatliga maktintressen och Försvarsmakten har kapitulerat inför detta.

Svenska flaggan är därmed vår flagga

Försvarsmaktens ställningstagande visar vänsterliberalernas stora problem i dag. Deras skapelse enar inte. De olika intressena som massinvandring och identitetspolitik skapat slår in kilar mellan människor och den svenska flaggan kommer aldrig samla hbtq-extremister, muslimer med flera under sig. Och varför skulle den? Korset på flaggan diskvalificerar både homopropagandister och muslimer, till exempel. Och andra, som inte har någon koppling till vår historia, kommer aldrig känna för den svenska flaggan såsom svenskar gjort och ännu gör.

På sätt och vis är därför Försvarsmaktens ställningstagande bra. Det klargör bara det vi visste. De är inte ett försvar för Sverige utan för Sverige AB. Blir man förvånad så har man inte hängt med. Svenska flaggan är svenska nationalisters flagga, alltså Sveriges flagga. Sverige AB har inget med den att göra och tack och lov för det.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.