Svenska barns perspektiv måste beaktas i skoldebatten

Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, kräver att de svenska barnens perspektiv tas med i debatten om friskolor och kösystem.

De senaste veckorna har politiker och opinionsbildare diskuterat avskaffandet av det fria skolvalet. Regeringen vill inte längre att hur länge någon stått i kö ska avgöra om denne får skolplatsen, utan istället återgå till närhetsprincip och syskonförtur. Dessutom menar man att alla skolhuvudmän ska verka för en ”allsidig social sammansättning av elever” på sina skolor.

Vad det handlar om i praktiken är ett försök att göra skolorna till en plats för ”integration”, och argumentet är bland annat att det behövs för att ickesvenska barn ska lära sig språket bättre. Det är mycket möjligt, kanske till och med troligt, att det vore positivt för ickesvenska barn att i större utsträckning hamna i klasser med en övervägande majoritet svenskar. Men är det det bästa för de svenska barnen?

Diskussion utgår som vanligt ifrån vad som är bäst för ickesvenskarna, och medan det säkert är välmenat och godhjärtat från opinionsbildarna, så glöms de svenska barnen helt av i debatten.

När regeringen och andra makthavare nu lagt femtio år på att omforma Sverige från ett av världens mest homogena länder och en välfungerande nationalstat, till en splittrad mångkulturell stat utan gemensam grund att stå på, behöver skolan också anpassas därefter.

Etniska och religiösa friskolor, samt andra typer av möjligheter för föräldrar att låta deras barn gå i skolor som speglar deras kultur, identitet och övertygelse, borde vara en självklarhet i ett mångkulturellt samhälle.

Om det är så att politikerna inte längre vill ha mångkultur så bör de istället vara tydliga med vad det är för kultur de vill att vi alla ska uppgå i. Vad är syftet med (tvångs-)integration i skolan? Ska invandrarna och deras barn göra avkall på sin identitet för att uppgå i en svensk kultur, eller är det så väl svenska som ickesvenska barn som ska stöpas in i en ny kultur och identitet?

Hur det än ligger till med den saken är det uppenbart att regeringen inte spelar med öppna kort. Som svenskarnas intresseförening kräver vi därför att även de svenska barnens perspektiv tas i beaktning i debatten, och att de föräldrar som önskar också har möjligheten att sätta deras barn i skolor som präglas av svensk identitet.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.