Svenska barn diskrimineras i Göteborg när politikerna vill påtvinga alla mångkulturen

I Göteborg får "nyanlända" förtur till de mest populära skolorna, då politikerna bestämt att alla svenskar ska påtvingas mångkulturen. Vi kräver ett omedelbart stopp för denna svenskfientlighet.
Helene Odenjung (L) är ordförande för Göteborgs svenskfientliga grundskolenämnd (Foto: Wikimedia Commons)

Det fria skolvalet ska ge barn och ungdomar möjlighet att välja vilken skola de vill gå i. Vissa skolor är mer populära än andra, och då räcker inte alltid platserna till, vilket gör att man måste ha en prioriteringsordning. I Göteborg har man valt diskriminering av svenskar och tvångsintegrering som prioriteringsmetod. Prioriteringsordningen ser ut så här:

  1. Nyanländ elev får företräde om den aktuella skolenheten har en låg andel nyanlända elever.
  2. Eleven har syskon på skolenheten (syskonförtur).
  3. Absolut närhet (fågelvägen).
  4. Om två elever bor på exakt samma avstånd till en skolenhet lottas det mellan dessa elever.

Konsekvenserna av detta är inte bara att svenska barn diskrimineras till förmån för utlänningar, utan också att Göteborg gör allt i sin makt för att omöjliggöra för svenska föräldrar att välja bort det mångkulturella samhällsexperimentet. Allt för svenska skolor ska helt enkelt motarbetas.

Dessa urvalskriterier blev verklighet under det förra styret (S+MP+V+FI) men har så sent som 2019 bekräftats av det nuvarande styret (M+L+C+KD). I handlingarna för beslutet i Grundskolenämnden skriver man om ”mångfaldsperspektivet:”

”Grundskoleförvaltningens förslag innebär att nyanlända elever ska prioriteras först om den sökta skolan har en låg andel nyanlända.”

Under ”omvärldsperspektivet” förklarar man att reglerna får ”en viss påverkan på möjligheten att minsta skolvalets påverkan på skolsegregation”.

Det har länge varit en kritik från vänster att det fria skolvalet leder till segregation. Alltså, när svenskar själva får välja så väljer de bort mångkulturen. Detta hoppas nu Göteborgs partier från höger till vänster kunna motverka genom tvångsintegration och diskriminering av svenskar.

Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, finner det helt oacceptabelt att svenska barn diskrimineras till förmån för utlänningar. Vi finner det därtill en politisk skandal att Göteborgs politiker försöker tvinga på alla svenska barn det mångkulturella samhällsexperimentet.

Vi kräver att svenska barn alltid har första prioritet i den svenska skolan. Vi kräver också att svenska barn och familjer ska ha alla möjligheter i världen att kunna välja bort det mångkulturella samhällsexperimentet och i fred och frihet ha möjlighet att utveckla sin egna, svenska särart.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.