Ställ krav på länder att ta emot egna medborgare som utvisas från Sverige

Att utvisningar inte verkställs på grund av obstruktion från hemlandet är oacceptabelt. Sverige regering och stödpartiet SD måste omedelbart agera för att bryta dylika dödlägen. Det går, om man vill.

Det hävdas från flera håll att Sverige inte kan utvisa personer så länge mottagarlandet vägrar ta tillbaka sina egna medborgare. Därför kräver Det fria Sverige att regeringen Kristersson utövar påtryckningar mot sådana länder för att kunna genomföra utlovad politik.

Polisens brist på framgång

TT skriver om problemen och menar att polisen inte kan avvisa personer även om de får tag på dem. Av 14 000 ärenden årligen handlar ungefär hälften om människor från länder som Irak, Afghanistan och Somalia. I de länderna finns det inga samverkanspartners varför polisen inte lyckas verkställa utvisningarna.

Personer som ska utvisas, men där det inte går att verkställa, släpps som regel på fri fot. I Sverige finns bara 500 förvarsplatser att tillgå och dessa är i princip alltid upptagna. Men det stora problemet är att hemländerna inte vill ha tillbaka sina medborgare. Polisen kan nämligen inte utvisa till ett land om inte landet tar emot.

Därför ”går” det inte att utvisa hävdar somliga.

Villkorat bistånd och saken är löst

Vi menar att det går, om bara regeringen gör sitt jobb.

Om Sverige meddelar exempelvis Irak, Afghanistan och Somalia att de inte kommer få något bistånd samt att vi lika gärna kan lägga ner ambassadörer och diplomatiska förbindelser så länge de obstruerar, så kommer de samma dag vara väldigt angelägna om att få hem sina medborgare.

Vi förutsätter att Sverigedemokraterna kommer driva på i denna viktiga fråga och att regeringen Kristersson så fort som möjligt villkorar bistånd och diplomatiska kontakter med verkligt ansvarstagande från utländska myndigheter.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.