Sista dagen för nomineringar till årsmötet är den 1 december

Vill du nominera någon till posten som ordförande, ledamot av föreningsstyrelsen eller valberedningen till nästa årsmöte? Då närmar sig sista nomineringsdatum med stormsteg.

I mars nästa år håller föreningen Det fria Sverige årsmöte (exakt datum offentliggörs inom kort). Samtliga medlemmar har möjlighet att nominera kandidater till så väl styrelsen som valberedningen. Personen som nomineras måste vara valbar, vilket alla medlemmar som är röstberättigade på årsmötet är.

I stadgarna finns följande relevanta paragrafer:

15 § Motioner och nomineringar till
årsmöte 

Alla motioner och förslag som behandlas vid årsmötet ska vara föranmälda. Detta gäller även nomineringar till förtroendepost. Nomineringar ska vara valberednings ordförande, eller om en sådan saknas den innevarande styrelsens ordförande, skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Nomineringar till val av valberedning ska vara föreningsstyrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 december föregående år. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. Det är sedan upp till styrelsen att avgöra om motionen kan behandlas av styrelsen direkt eller om den skall avgöras genom votering på årsmötet. 

16 § Rösträtt samt yttrande- och
förslagsrätt 

Medlem som varit betalande medlem under de senaste 6 månaderna och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

Sista nomineringsdagen närmar sig

Den sista nomineringsdagen är alltså den 1 december i år. Om du har någon du vill nominera, skriv till valberedning@detfriasverige.se och ange tydligt vem du vill nominera och till vad (ordförande, styrelsen eller valberedningen). Du kan självklart nominera flera personer.

Valberedningen kommer sedan ta kontakt med den eller de personer du nominerat för att se om de antar nomineringen. Om dessa personer antar nomineringen kommer de vara valbara på årsmötet 2023.

Nomineringar som inkommer efter första december kommer inte att beaktas.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.