Regeringens förslag om återvändarcenter tandlöst

Det fria Sverige är inte emot idén om återvändarcenter, men regeringens uppdrag till Migrationsverket är tandlöst och riskerar att göra det värre för svenskarna.

I dag meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att de ger Migrationsverket i uppdrag att upprätta återvändandecenter. Dessa center ska vara boenden för de som fått avslag på sin asylansökan, eller av annan anledning har ett ut- eller avvisningsbeslut, i väntan på att de lämnar Sverige.

Inrättandet av återvändandarcenter kan vid en första inblick verka vara ett steg i rätt riktning, och idén om särskilda förvar för människor som ska ut ur Sverige är så klart god. Men vad är det egentligen som föreslås?

Vid en presskonferens den 29 juni sa migrationsminister Maria Malmer Stenergard bland annat att utlänningar som fått beslut om ut- eller avvisning inte kommer ”tvingas” bo på återvändarcenter, utan de kommer istället att ”erbjudas” en plats. Anledningen till detta är, enligt migrationsministern, lagen om eget boende (EBO-lagen) — en lag som regeringen enligt Malmer Stenergard arbetar intensivt för att riva upp.

Att riva upp EBO-lagen har länge varit en önskan från de krafter som önskar se en tvångsmångkulturisering av hela Sverige. Istället för att låta utlänningar själva välja var de bosätter sig, vilket gör att de samlas i etniska enklaver nära sina landsmän, vill man sprida utlänningarna över hela landet så att inga svenskar ska komma undan mångkulturen. Allt i ”integrationens” namn så klart.

Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, menar att det är av yttersta vikt att svenskar kan välja bort mångkulturen. EBO har länge motverkat mångkulturalisering av svensk lands- och glesbygd, och en lagstiftning som ersätter EBO måste således ge samma garantier, vilket förmodligen inte ligger i den här regeringens intresse.

Vidare menar migrationsministern under presskonferens att för de utlänningar som fått avslag på sin asylansökan men där ”verkställighetshinder föreligger” för utvisning så ska temporärt uppehållstillstånd delas ut och utlänningen ska sedan släppas ut i det svenska samhället.

Vi anser inte att återvändarcenter i sig är en dålig idé, men det uppdrag som regeringen nu gett Migrationsverket är uppenbart tandlöst och med en upprivning av EBO-lagen riskerar detta att få allvarligt negativa konsekvenser för svenskarna.

Istället behöver Sveriges migrations- och återvandringspolitik förändras i grunden. Samtliga som kommer till Sverige för att söka asyl eller uppehållstillstånd bör placeras i säkert förvar medan deras ansökan behandlas, och utvisning verkställas så fort beslut har fattats. Kostnaden för ansökningsprocessen, förvar och avvisning ska tas ifrån biståndsbudgeten. Ursprungsländer som vägrar ta emot sina medborgare ska omedelbart fråntas alla bistånd och eventuella andra stöd från Sverige, samtidigt som avtal kan träffas med tredje land om mottagande av för Sverige icke önskvärda utlänningar.

Eftersom regeringen också bör ha en uttalad nollvision om den ickeeuropeiska invandringen bör ansökningar kunna behandlas snabbt för att minska kostnaderna för de redan tungt belastade svenska skattebetalarna.


Mer om möjlig återvandringspolitik

I detta avsnitt av Sverige vaknar från den 16 december 2019 diskuterar nuvarande styrelseledamöterna Dan Eriksson och Magnus Söderman och dåvarande styrelseledamoten Daniel Frändelöv konceptet ”interna, deportera, repatriera” som en lösning på Sveriges migrantproblem.

Ämnet börjar 01:30:32 in i programmet.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.