Ny statistik blottlägger folkutbytet: När tänker du agera?

Ny forskning och statistik visar hur Sverige avsvenskas. Folkutbytet är ett faktum, och de svenskar som inser detta måste agera omgående för att säkra en svensk överlevnad i framtiden.

Sedan Sveriges riksdag 1975 beslutade att Sverige skulle bli en mångkultur har arbetet för folkutbytet fortskridit med tilltagande kraft. Från massinvandringsförespråkares håll heter det ofta, och faktiskt än idag, att folkutbytet är en ”konspirationsteori”. För att komma till denna slutsats lägger man in lite vad som helst i begreppet, för att slippa diskuteras dess kärna. En klassisk halmgubbe alltså!

Ett utmärkt exempel på hur denna halmgubbe byggs upp ser vi ofta när folkutbytet nämns, och brukar vara en eller annan variant av det som Svenska kommittén mot antisemitism skriver den 21 juni 2022:

Denna mytbildning påstår att en sammansvärjning av ”globala eliter” söker underminera ”vita nationers” eller den ”vita rasens” existens bland annat genom att befrämja invandring av ”icke vita”. Bakom de ”eliter” som sägs orkestrera ”folkutbytet” döljer sig, enligt propagandan, vänsterliberaler och/eller judar.

Genom att förflytta fokus från själva kärnfrågan (i vårt fall att svenskarna blir en minoritet i vårt eget land) till huruvida det är judar, sossar eller World Economic Forum som med en ”medveten plan” genomfört folkutbytet, så avfärdar man det hela som en ”konspirationsteori”.

Men att svenskarna faktiskt allt snabbare går mot minoritetsställning i vårt eget land är hårda fakta. Det vill så klart varken SKMA, Expo eller gammelmedia diskutera, så då blir halmgubbarna en utmärkt flyktväg.

Super-diversitet som nytt kodord för folkutbytet?

På uppdrag av Tillväxtkommissionen i Malmö stad har Erica Righard (forskare vid Institutionen för socialt arbete och MIM, Malmö universitet) tagit fram en ny rapport om det snabbt allt populärare begreppet ”super-diversitet”:

”I en stad med många minoriteter och utan en tydlig majoritet i befolkningen menar jag att synen på integration är i behov av en så kallad ”synvända” för att hitta nya arbetssätt i integrationsarbetet, vilket också är viktigt för stadens fortsatta utveckling”

Jag är säker på att vi kommer få höra begreppet ”super-diversitet” allt mer framöver. Även om det inte betyder samma sak, och till viss del är tänkt att beskriva något annat, så kommer det användas för att beskriva områden där svenskarna är i minoritet. Frågan som allt fler ställer sig är nämligen rimlig: Om det inte finns en tydlig majoritet i ett område eller ett land, vad är det då man ska integreras in i för något?

Righard talar alltså om en stad ”utan en tydlig majoritet i befolkningen” när hon talar om Malmö. Och hon har helt rätt.

Statistik som bevisar folkutbytet

Tobias Hübinette, grundare av Expo, Reinfeldtregeringens utredare om ”afrofobi” och forskare vid Karlstads universitet, skrev nyligen en artikel på sin hemsida om den förändrade demografin i Sverige. I ovan nämnda Malmö konstaterade han att 57,54% hade ”utländsk bakgrund” vid årsskiftet, och över hela landet var siffran 34,62%. I denna statistik räknas inte tredje generationens invandrare med, oavsett etnisk härkomst, och av naturliga skäl finns inte heller illegala invandrare inräknade.

Varthän det barkar är Hübinette också tydlig med:

”En majoritet av de 34,62 procentenheterna har utomeuropeisk bakgrund och särskilt gäller det de yngre ålderskategorierna.”

Folkutbytet är ett faktum. Sveriges befolkning byts ut från en av de mest homogena i världen, där de få procent som bodde här med utländsk bakgrund främst kom från våra grannländer och lättare kunde assimileras in i folkgruppen, till en befolkning med ”super-diversitet” och helt utan gemensam grund att stå på för framtiden.

”Integrationen” är blå dunster i svenskens ögon, och någon assimilation av så stora grupper människor från så främmande delar av världen är helt omöjlig (och knappast önskvärd för den som önskar en svensk framtid).

Tiden att agera är nu

Framtiden stavas segregation, balkanisering och ett sönderslitet samhälle. Framtiden för Sverige AB är allt annat än ljus, och statsmakten kommer få allt svårare att hävda sig när klaner, religiösa samfund och kriminella gäng tar över kontroll och samhällsfunktioner runt om i landet.

Att förstå detta är grundläggande för att förstå Det fria Sveriges analys av framtiden och vårt val av strategi för svensk överlevnad. Vi tänker inte passivt se på medan andra folk bygger sina parallella samhällen och maktstrukturer på våra förfäders mark.

Istället ser vi till att bygga våra egna strukturer, dominera våra områden, ta hand om de som vill vara en del av en svensk framtid och förbereda kommande generationer på de utmaningar som väntar oss i hundratals år framöver.

Tiden att agera är nu. Eller, för att vara ärlig borde många ha börjat redan igår. Men det finns ingen mer tid att spilla, och vi saknar en tidsmaskin. Så om du önskar en svensk framtid så organiserar du dig i Det fria Sverige, engagerar dig i byggandet av parallella samhällsstrukturer och blir en del av lösningen idag.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.