Kallelse till årsmöte 2023

Välkommen på Det fria Sveriges årsmöte. Anmäl dig snarast för att delta på denna högtidsdag!

Den 4 mars 2023 håller SVEGOT-DFS Ideell förening (i vardagligt tal kallat Det fria Sverige) årsmöte. Samtliga medlemmar är inbjudna och uppmuntras att delta i att vara med och dels gå igenom föregående års arbete, och utforma det nuvarande arbetsåret.

Till årsmötet har det inte inkommit några förslag om stadgeförändringar, däremot ett par motioner från medlemmar och propositioner från styrelsen. Dessa kommer offentliggöras, tillsammans med övriga handlingar, för alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet i enlighet med stadgarna.

Samtliga medlemmar har närvarande- och yttranderätt på årsmötet, och den som varit medlem under de senaste sex månaderna, samt under mötesåret fyller lägst 18 år, har också rösträtt. Detta regleras under 16§ i föreningens stadgar.

Årsmötet hålls i Svenskarnas hus (Västra långgatan 29, Älgarås) och börjar 14:00. Vi uppmanar alla mötesdeltagare att komma i god tid. Efter årsmötet serveras en middag som följs av kamratligt samkväm.

VIKTIGT: Registrera dig snarast för att delta på årsmötet och boka din plats om du önskar delta på den efterföljande middagen.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.