Inga utländska kärnvapen på svensk mark

Att ÖB och regeringen öppnar upp för att Sverige ska husera utländska kärnvapen är oerhört. Deras uppgift är att göra det tryggare för svenskarna, inte valla oss i farans riktning. Det fria Sverige kräver att inga utländska kärnvapen placeras på svensk mark!

Enligt uppgifter till SVT kommer den finska regeringen tillåta Nato att placera ut kärnvapen på finskt territorium när landet väl är medlemmar i alliansen. På tisdagen fick Sveriges ÖB Micael Bydén frågan hur han ställer sig när det gäller Sverige och kärnvapen från Nato.

”Inga förbehåll” var hans svar.

Det fria Sverige kräver att den svenska regeringen lämnar garantier för att man inte kommer tillåta utländska kärnvapen på svensk mark.

Utländska kärnvapen i Sverige kan inte accepteras

Att Sveriges försvars- och säkerhetspolitik helt måste anpassas och underställas Natos är ett resultat av vårt framtida medlemsskap. Något positivt med ansökan kan vara att Sverige äntligen tar försvaret på allvar och tvingas rusta upp och modernisera, vilket ändå borde ha gjorts för länge sedan.

Det negativa är dock uppenbart; att vi helt plötsligt står inför risken att övertalas tillåta utländska kärnvapen på svensk mark. Skulle så ske vore det katastrofalt.

Nato gör kontinuerliga helhetsbedömningar gällande säkerhetsläget. Dessa utgår från alla medlemsländers utsatthet vid varje givet tillfälle. Självfallet har olika medlemmar olika förutsättningar. Baltikum är just nu en frontlinje, medan Storbritannien ligger mer skyddat. Varje medlemsland har olika roller att spela i händelse av krig. Försvarsalliansen ser till helheten och om ett medlemsland måste lämnas åt sit öde för att en uppkommen situation kräver det, så blir det så.

Spelets regler är sådana att varje medlemsland måste bevaka sin egen säkerhet. Och svenska politiker ska rimligtvis ha Sverige och svenskarnas intressen i första rummet. Att man måste tåla leken om man vill vara en del av den är självklart, men att låta Nato föra fram kärnvapen till vårt territorium är ett pris som blir för högt.

Robotar riktas mot Sverige och Finland

Från att tidigare ha stått för någon form av neutralitet har Sverige nu klart och tydligt valt militär sida. Det är en sak. Att acceptera kärnvapen något helt annat. Gör vi det så kommer vi ha kärnvapenbestyckade robotar riktade mot oss framgent. Vi kommer även hamna i centrum för olika arméers blickfång.

Måhända blir Nato mer robust med kärnvapen utplacerade i Sverige och Finland, men blir vi mer säkra? Nej det blir vi inte. Vi hamnar i en liga som vi vare sig vill, kan eller bör spela i. Med utländska kärnvapen i Sverige, eller ens en seriös fundering åt det hållet, så ökar utsattheten och risken för krig, cyberattacker etc. markant.

Vi kräver ett tydligt nej till kärnvapen

Processen mot ett medlemskap i Nato är igång och det finns inget vi kan göra åt det. Däremot kan vi avkräva regeringen och oppositionen ett löfte om att man inte kommer erbjuda Nato att vara värd för kärnvapen. Någonstans måste gränsen dras innan det gått på tok för långt.

Som det svenska folkets intresseförening är frågan vi alltid måste ställa oss huruvida ett beslut gör livet bättre för svenskarna. Att placera utländska kärnvapen i vårt land är ett uppenbart fall där det inte gör livet bättre för vårt folk, tvärtom riskerar det att göra livet betydligt både värre och farligare.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.