Införandet av covidbevis kan aldrig accepteras

Sverige ser nu ut att gå samma mörka väg som många andra länder och införa medicinska inrikespass, här kallade ”covidbevis”. Det är en utveckling Det fria Sverige aldrig kan acceptera.
Covidbevis

Regeringen har meddelat att man tänker införa medicinska inrikespass, eller ”covidbevis” som man valt att kalla det i Sverige, för större evenemang från den första december. På det viset närmar sig Sverige nu den obehagliga utveckling vi sett runt om i världen där vissa länder gått så långt som att stoppa de som inte kan visa upp ”covidbevis” från att arbeta eller ta del av samhället i stort.

Vi har full förståelse för alla de som är rädda för att bli sjuka i covid-19, men vi har lika stor förståelse för de som vill avvakta eller avstå ifrån ett preparat man upplever som riskabelt eller experimentellt. Sverige har också visat att det går att bygga sjukdomsbekämpning på individuellt ansvar istället för statlig repression, och hade det inte varit för obefintliga gränskontroller, den sedan länge eftersatta äldrevården och Sveriges usla krisberedskap hade vårt läge sett ännu bättre ut än vad det redan gör i en internationell jämförelse.

En viktig principfråga

Införandet av ”covidbevis” strider mot vår grundläggande syn på frihet, och riskerar att ytterligare slå sönder den redan sargade känslan av gemenskap svenskar emellan. De som tagit sprutorna ställs mot de som avvaktar eller avstår på ett sätt som påminner om den uråldriga taktiken om att söndra och härska. 

Det enda rimliga är att respektera de som vill ta sprutorna, men samtidigt också respektera de som vill avvakta eller avstå. Svenskars rätt att få ta del av kultur- och idrottsliv, eller andra delar av samhället, kan helt enkelt aldrig vara villkorat av vilka medicinska ingrepp man är villig att gå med på. I andra länder har vi sett hur människor förbjuds lämna sina hem och förvägras möjligheten att köpa mat och andra förnödenheter om de inte kan uppvisa ”covidbevis”. Det är den här dörren staten nu vill öppna, vilket vi aldrig får acceptera.

Det hela är nämligen en principfråga om frihet kontra omotiverat statligt tvång. Grundinställningen måste alltid vara att de medborgerliga fri- och rättigheterna är viktigare än upplevd, och i många fall falsk, trygghet. Vad mer ska vi annars överlåta åt staten framöver? Ska vi acceptera nedstängningar för att ”rädda klimatet” eller kanske ransonering av kött? Vilka fler medicinska ingrepp ska vi tvingas till för ”allas bästa” i framtiden? Den förskjutning som sker i individens rättigheter gentemot statens möjlighet att inskränka dem kan med enkelhet användas för att motivera hundratals andra inskränkningar i framtiden, vilket gör det viktigt att sätta ned foten.

Sen när vill denna stat oss väl?

Till saken hör så klart också att vårt förtroende för staten redan är på lägsta möjliga nivå efter årtionden av massinvandring, resursslöseri och svenskfientligt lagstiftande. Att samma stat nu också vill ta sig makten att diktera vilka svenskar som ska få ta del av kultur- och idrottsliv, bör vara ett i raden av varningstecken för oss alla. Samma politikerklass som förvandlat ett av världens mest homogena och trygga länder till ett internationellt skräckexempel på mångkultur försöker nu hävda att de vill ta ifrån oss våra grundläggande fri- och rättigheter för att de vill vårt bästa. 

Det är helt enkelt inte trovärdigt.

Om Sverige AB väljer att gå vidare med införandet av ”covidbevis” kommer det bli ännu en skamfläck på vårt lands historia. Det fria Sverige motsätter sig därmed å det grövsta införandet av den här typen av medicinska inrikespass, och uppmanar alla fria svenskar att göra sin röst hörd och vägra acceptera inskränkningen av våra fri- och rättigheter. Delta inte i evenemang som kräver uppvisandet av ”covidbevis”, vare sig du har tillgång till ett eller inte, och gör det klart och tydligt för arrangören varför du bojkottar evenemanget. Även om det är ett politiskt beslut är det viktigt att trycket läggs på näringslivet och civilsamhället, så att de i sin tur kan sätta press på politikerna att avskaffa det medicinska inrikespasset.

Hjälp till att sprida budskapet!

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.