Halmstads kommun inför etnisk diskriminering av svenskar

Svenskfientligheten genomsyrar allt fler delar av det tidigare svenska samhället. Nu har Halmstads kommun kommit med sitt bidrag genom en ny policy som ger utlänningar bättre anställningsvillkor än svenskar.

För att fler utlänningar ska få stanna i Sverige väljer Halmstads kommun att ändra sina anställningsrutiner och ge ”ensamkommande” som fått stanna på grund av gymnasielagen fast anställning med detsamma. Samma erbjudande ges inte till svenska arbetare, som avkrävs sex månaders provanställning innan de kan få den tryggheten. 

De nya reglerna, som börjar gälla från första oktober, innebär ett avsteg från kommunallagen som stipulerar att ”kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika”. 

I sociala medier hörs flera upprörda röster, inte minst från svenska arbetare som fått hoppa runt på vikariat och andra osäkra anställningar hos Halmstads kommun, och som nu får se fasta anställningar delas ut till utlänningar på helt andra villkor.

Vi i Det fria Sverige, det svenska folkets intresseförening, vägrar att acceptera svenskfientligheten, var den än visar sitt fula tryne. Halmstads kommun har nu aktivt tagit ställning för diskriminering av svenska arbetare, och har därmed förlorat all rätt att företräda svenskarna. 

Vi uppmanar alla svenskar att kontakta ansvarig politiker, kristdemokraten Ella Kardemark, och förklara för henne varför svenskfientlighet är oacceptabelt. Självklart ska detta göras civiliserat och på hövligt vis, något annat anstår inte fria svenskar.

Samtliga kontaktuppgifter finns på Halmstads kommuns hemsida.

Dela detta du med

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Email

Vår senaste tidskrift

  1. Husfonden – September 2020

    Det stora fasadbytet är så gott som klart, men småfix kommer göras under september månad. Denna jätteinvestering har tömt husfonden, och istället har pengar tagits från föreningens övriga kassa - något vi hoppas kunna betala tillbaka genom fortsatt insamling. När fasaden är klar är det dags att börja titta på så väl kontoren på övervåningen som är den enda delen av den våningen som inte är renoverade, samt gymmet i källaren. Detta är möjligt tack vare massor av ideell arbetskraft, men också tack vare de som stödjer Husfonden och ser till att vi har råd att köpa in material och utrustning som behövs.
    23 526 kr insamlat av målet på 50 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.

BLI EN DEL AV OSS

Över 20 000 är redan med på vårt nyhetsbrev. Vad väntar du på?