Framåtblickande årsmöte hölls i Svenskarnas hus

Den 4 mars hade Det fria Sverige kallat till årsmöte. Det blev ett möte som dels gick igenom förra årets utmaningar och hur vi som förening tog oss igenom dem, men som också blickade framåt med ny energi mot ett arbetsår där föreningen vill flytta fram sina positioner.

Det fanns inga stora frågor att bråka om, och heller inga strider om poster och utnämningar, varför mötet istället blev ett utmärkt forum för konstruktiv diskussion för hur vi ska föra vår sak framåt. Samtliga av styrelsens propositioner röstades efter några tillägg och förtydligar igenom, och den enstaka motion som kommit in kunde också röstas igenom efter styrelsens ändringsförlag.

Störst diskussion blev det kring förslagen om att resa ett monument till mångkulturens offer, och hur Vinterhjälpen ska fungera i framtiden. Många medlemmar hade idéer och synpunkter vilket gjorde de slutgiltiga förslag som röstades igenom både mer genomtänkta och slagkraftiga än i sin ursprungsform. När engagerade människor kommer samman för gemensamma mål kan uppenbarligen föreningsdemokrati fungera alldeles utmärkt.

Personvalen blev även de utan dramatik när Dan Eriksson fick förnyat förtroende som ordförande för ännu ett år, och Magnus Söderman omvaldes till styrelseledamot för ytterligare två år.

Merparten av mötesdeltagarna stannade även kvar efter mötet för att tillsammans avnjuta en riklig svensk festbuffé, och de som ville blev kvar långt in på natten för sång, gemenskap och nätverkande.

Protokollet från årsmötet kan laddas ned från medlemsplattformen friasvenskar.se.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.