Förtrycket mot de kristna

När Sveriges utrikesminister medvetet förnekar och förminskar folkmord på kristna är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och funderar på kristnas situation i världen, och vilka som ligger bakom förtrycket mot dem.

Denna artikel är skriven av en av våra medarbetare, och representerar inte nödvändigtvis föreningens officiella ståndpunkt. Om du letar efter officiella uttalanden kan du klicka här.

Det är viktigt att med jämna mellanrum påminna om förtrycket mot kristna runt om i världen. Många av oss är i och för sig inte kristna. Vissa är hedningar, några är ateister eller agnostiker, en del är kristna på sitt eget sätt och bryr sig inte om diverse statskyrkor, påvedömen och dylikt. Somliga menar kanske att man inte kan bry sig så mycket om vad som händer främmande folk i Bortre Asien, Mellanöstern eller Afrika, där just stora förföljelser sker. Likväl finns det anledning att uppmärksamma all möjlig förföljelse av kristna människor.

Ett skäl är givetvis att kristendomen råkar vara en del av västerländsk historia, en del av vårt arv. Men en kanske viktigare anledning är att rikta strålkastarna mot förföljarna, som många gånger står i centrum av försöken att underminera hela den västerländska anden.

De muslimska länderna

I Mellanöstern och norra Afrika mördas och förföljs kristna i islams namn. Flera miljoner kristna, av grekisk, armenisk och syriansk härkomst, mördades av den osmanska regimen under första världskriget. I viss mån skedde det under tryck från de nationalistiska ungturkarna, men förföljelse och massakrer av kristna folk hade skett flera årtionden tidigare, före ungturkiskt inflytande. Så i grunden utfördes folkmorden av en muslimsk regim.

Libanons kristna befolkning har stympats rejält sedan 80-talet, då inbördeskrigen började. Om man bortser från Israels inblandning i konflikten, så har det funnits ett mål hos muslimska organisationer att rensa ut kristna i landet. I Afrika har otaliga kristna mördats av både stater och terroristorganisationer de senaste 30 åren, även här i islams intresse.

I och med den arabiska våren har förföljelser av kristna skjutit i höjden i alla de här områdena. Den s.k. liberaliseringsprocessen som många i väst har hoppats på har således inneburit ett starkare förtryck av kristna människor. Allt följer egentligen de planer diverse muslimska organisationer, bland annat Muslimska brödraskapet, har haft i hundra år. De organisationerna har också kämpat för Europas undergång genom massmigration och muslimskt barnafödande i Europa. Målet är förstörande av Västerlandet. Och man får aldrig glömma de starka krafter i Väst som har uppmuntrat den arabiska våren, bland annat med bomber. Ty även de vill omstöpa Västerlandet – det vill säga sopa bort det ur historien. De två krafterna jobbar hand i hand.

Kina

Kina har en stor kristen befolkning, större än många känner till, ca 100 miljoner. De förföljs och trakasseras av det diktatoriska kommunistpartiet. Nu för tiden tvingas kyrkorna där be böner och sjunga psalmer för partiledaren och partiet. Gudstjänsterna är också videoövervakade. De får ha sin kristna tro under förbehåll, precis som de kristna i kommunistländerna i Östeuropa. Bakom lyckta dörrar pågår samtidigt hårda förföljelser av kristna eftersom partiet fruktar de kristna, dels för att de blir många miljoner fler för varje år och därmed får en obehaglig maktposition, dels för att de bringar västerländska idéer som frihet och kristen etik till kommunistlandet.

Samma sak skedde i Östeuropa under kommunismens europeiska dagar. Fast då hade västländerna moral nog att motarbeta kommunistdiktaturerna. Nu för tiden gör de gladeligen (Trump var ett undantag) uppgörelser av alla slag med Kina. Trots att Kina med Wuhanviruset har satt hela världen i krisläge. Och trots att kineserna slår ned alla försök att skapa lite västerländsk frihet och öppenhet i landet samt förföljer sin kristna befolkning med hårda medel. Vi ser här samma sak som i de muslimska områdena, förenade intressen hos Kinas kommunistregim och diverse krafter i Västerlandet. Målet är att förstöra västerländsk ande.

Antikristna krafter i väst

I Västerlandet finns också ett förtryck gentemot de kristna. Under 1900-talet var förhållandet till kristendomen, t.ex. en klart utökad ateism i bland annat Sverige, mest en del av samhällsutvecklingen. Det är naturliga processer i historien. Men de senaste 20-30 åren ser vi alltmer av förtryckande tendenser. De kristna ska tåla allehanda hädelser riktade mot deras religion – med all rätt om vi har ett samhälle med full yttrandefrihet – men muslimer ska undslippa sådant. Vid undsluppna lustigheter om islam ska människor dömas till hets mot folkgrupp. Om en pastor yttrar sig avvisande till homosexualitet på grund av det bibliska budskapet, då blir det mediastorm – en sådan måste fördrivas som i en annan exorcismseans. Men om en imam säger liknande under sin predikan, då ser tidningarna mellan fingrarna.

Vi har i Sverige en ärkebiskop som verkar leva för att förnedra de troende och därigenom urholka deras tro. Under coronatiderna har vi sett hur man i flera länder har förhindrat de kristna att utöva sin tro i församlingar, såsom religiöst bruk är. I Kanada satte myndigheterna nyligen en kyrka i en bur för att förhindra de kristna. Påven har gått full woke på sistone varigenom katolska kyrkan frånsäger sig sin egen religion och spottar på sin gemenskap av troende, precis som den svenska ärkebiskopen gör. Är påvedömet köpt av Kina, storfinansen och PK-ligan? Mycket tyder på det.

Nu senaste har en präst i London blivit trakasserad på grund av en PK-anmälning. Någon hatare av sitt eget folk ringde polisen för att en präst gjorde, som prästen menade, sitt jobb och predikade om Bibelns ord om man och kvinna och giftermål – gudomligt förankrat enligt kristen tro. Då kom polisen och arresterade honom, inte helt bryskt men lite hårdhänt mot en 70-åring. Budskapet är enkelt. De kristna ska veta hut. Liksom alla andra som sätter sig upp mot PK-diktaturen. Alltmedan främlingarna i våra västerländer får göra som de vill. Det ingår i förtrycket och underminerandet av den västerländska anden.

Vi vet alla vad som skulle hända om polisen vågade sig in i en moské, t.ex. i Storbritannien, Sverige, Tyskland eller Frankrike, för att försöka hämta en imam som sagt några ”opassande” ord om homosexuella, allt enligt deras heliga skrifter och lära. Jag skulle inte vilja vara en av de poliserna.

Moralen i historien, riktad till de myndigheter i Sverige som trakasserar kristna, är att aldrig glömma att människor inte alltid är så värst annorlunda. Mången svensk är inte helt annorlunda en person från något muslimskt land. Även här kan bägaren rinna över. Jag skulle inte vilja vara myndighetsman då.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.