Extra årsmöte 2020: En mer mogen förening tar stora kliv

Den 19 september höll föreningen Det fria Sverige (SVEGOT-DFS Ideell förening) ett extra årsmöte med anledning av en proposition från styrelsen om grundläggande stadgeändringar.

Stadgeändringarna röstades igenom med 92 procent av rösterna och kommer officiellt att genomföras efter nästa styrelsemöte, eftersom stadgarna kräver två av varandra följande möten med en månads mellanrum.

De nya stadgeändringarna innebär att det aktiva medlemskapet avskaffas och att föreningen får en mer klassisk föreningsdemokratisk form. Det betyder att alla medlemmar, som varit medlemmar i sex månader innan årsmötet, har rätt att kandidera till och rösta om ordförande- och styrelseposter.

— Tanken med det aktiva medlemskapet var rätt och riktig i föreningens linda, för att motverka eventuella tidiga kuppförsök. Men med tiden, och i samband med att vi vuxit så pass mycket att över tvåtusen personer löst medlemskap i föreningen, blev det tydligt att formen blev ohållbar i längden, säger föreningens ordförande Dan Eriksson.

Dokument för vidare läsning

Dela detta du med

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på telegram
Telegram
Dela på whatsapp
WhatsApp
Dela på email
Email

Vår senaste tidskrift

  1. Husfonden – Oktober 2020

    Det stora fasadbytet är så gott som klart, men småfix och insättning av dörrarna kommer göras under oktober månad. Denna jätteinvestering har tömt husfonden, och istället har pengar tagits från föreningens övriga kassa - något vi hoppas kunna betala tillbaka genom fortsatt insamling. När fasaden är klar är det dags att börja titta på så väl kontoren på övervåningen som är den enda delen av den våningen som inte är renoverade, samt gymmet i källaren. Detta är möjligt tack vare massor av ideell arbetskraft, men också tack vare de som stödjer Husfonden och ser till att vi har råd att köpa in material och utrustning som behövs.
    9 051 kr insamlat av målet på 50 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.

BLI EN DEL AV OSS

Över 20 000 är redan med på vårt nyhetsbrev. Vad väntar du på?