En strimma av ljus i en mörk tid

Den nya regeringen vill genomföra stora förändringar inom asyl- och invandringspolitiken. Jämfört med tidigare regeringar är detta mycket positivt.

Under förmiddagen höll Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna en presskonferens inför Ulf Kristerssons möte med talmannen. Under presskonferensen meddelades att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att bilda regering men att Sverigedemokraternas inflytande kommer att vara starkt, inte minst när det kommer till invandringsfrågan.

Sverigedemokraterna presenterade under valrörelsen sin rapport ”Lägst invandring i Europa” där man visade hur Sverige kan följa EU:s bindande regelverk men samtidigt minska invandringen genom bland annat hårdare tolkningar av asylreglerna och högre krav på människor som kommer till Sverige samt ett slopande av de permanenta uppehållstillstånden. Enligt de uppgifter som presenterades under presskonferensen har Sverigedemokraterna fått igenom i princip alla förslag som presenterades i rapporten. Dessutom ska regeringen arbeta för att stärka incitamenten för att få människor som inte bidrar till samhället att vilja återvandra.

Efter presskonferensen publicerades ett dokument kallat ”Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige” där man betonar att man avser att skapa ett paradigmskifte i synen på asylmottagande.

Positiva vindar blåsar

Föreningen Det fria Sverige ser att Tidöavtalet och presskonferensen andas en positiv politik. Den politik som den tillträdande regeringen avser att föra är, när det kommer till invandringsfrågan, betydligt bättre än någon politik som förts av någon svensk regering i modern tid. Genom en strängare invandringspolitik så ges svenskarna ett andrum. Pengar som idag slösas på asylinvandrare kan istället läggas på det svenska folket genom positiva satsningar eller skattelättnader. Ett hårdare regelverk kring anhöriginvandring kan också uppmuntra människor som redan invandrat till Sverige att söka sig vidare.

Naturligtvis finns det mer att önska. Den problematiska massinvandringen har pågått länge. Sverige hade invandringsrelaterade problem redan på 1980-talet och situationen har bara försämrats sedan dess. Men som ett första steg för en mer svensk tillvaro tittar vi ändå på den nya regeringen med visst hopp.

Men även om det finns mer att önska så blåser positiva vindar. Vi hör ord som återvandring och massinvandringen beskrivs som ett problem vilket skiljer sig starkt från tidigare regeringsbildningar. Det finns en vilja hos den tillträdande regeringen att ändra politiken. Men kommer det att räcka?

Föreningen Det fria Sverige kommer alltid att bevaka svenskarnas intressen. Utifrån den utgångspunkten kan vi nu konstatera att vi ser en positiv förändring inom svensk politik. Det innebär dock inte att vi inte kommer att vara på vår vakt. Vi kommer att bevaka den nya regeringen och fortsätta att driva opinion kring våra frågor.

Ord räcker inte.

Vi vill se handling och kommer att slå på stora trumman om den politik man nu utlovat inte kommer att levereras.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email