Det ökade muslimska terrorhotet är politikernas fel

Säkerhetsläget är sämre än på länge och det muslimska terrorhotet hänger över Sverige. Detta är ett direkt resultat av politikernas svek, menar Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson.

Storbritannien har i dagarna ändrat sina råd om resor till Sverige. Man skriver att turister bland annat bör “iaktta hög vaksamhet på offentliga områden” och varnar för att en “attack kan vara urskillningslös, och ske på platser ofta besökta av turister”. Samtidigt bekräftar utrikesminister Gunnar Strömmer att vi befinner oss i ett “allvarligare säkerhetsläge än för ett halvår sedan”.

Överallt talar man om ”risken för terrordåd”, men varför talar ingen ur skägget? Det är inte hinduer, katoliker eller pastafaris som man är orolig ska genomföra terrordåd på svensk mark. Det är muslimer. Och detta som en direkt följd av att Sveriges politiker i snart femtio år haft våra gränser på vid gavel och därtill uppmuntrat och finansierat islams etablering i vårt land.

Ett direkt resultat av förd politik

Det muslimska terrorhotet mot Sverige hade varit minimalt, för att inte säga obefintligt, om vi inte hade låtit denna främmande religion få fäste i vårt land. Om vi bara hade lärt av andra länder där islam tillåtits etablera sig hade vi förstått att konsekvenserna alltid kommer bli konflikt, terror och död. Vi var många som varnade, men politikerna hade bestämt sig; Sverige skulle inte längre vara svenskt! De flesta svenskar informerades aldrig om de monumentala förändringar politikerna genomförde i vårt land, och i medier förtegs problematiken helt.

Men inte nog med att politikerna låtit islam etablera sig i vårt land, man har dessutom under senaste året visat på underkastelse. Istället för att rakryggat stå upp för svensk yttrandefrihet och grundläggande västerländska värderingar, har man vacklat och letat sätt att anpassa vårt land ännu mer till islam. Den typen av svaghet är som en inbjudan för ännu mer hot, utpressningar och terrordåd — Sveriges politiker har bevisat att man kan skrämmas till lydnad!

Vart sådan undfallenhet leder till på längre sikt tar Det fria Sveriges styrelseledamot Magnus Söderman upp på ett pedagogiskt vis i senaste avsnittet av podcasten Vid härden.

När vi nu ser ett ökat muslimskt terrorhot mot Sverige måste vi därför vara på det klara med att detta är ett direkt resultat av svekfulla politiker. Röda, gröna eller blå är ointressant, de har alla gemensamt drivit vårt land mot avgrunden och aktivt arbetat för att vi svenskar ska bli en minoritet i vårt eget land.

Vilket är vårt ansvar?

Politikerna måste hållas ansvariga, men samtidigt får vi fria svenskar — vi som insett vad som skett och varthän det barkar — inte glömma bort vårt eget ansvar för att säkra en svensk framtid. Det är upp till oss att organisera oss och skapa alternativa samhällsstrukturer som kan stå emot den muslimska expansionen och politikernas vansinne.

Ingen har sagt att det är en enkel uppgift, men vi i Det fria Sverige har överkommit många hinder på vägen hit där vi befinner oss idag. Hinder som andra sa skulle vara omöjliga, men där vi borrade ned huvudena och arbetade stenhårt för att lyckas nå våra mål.

Nu fortsätter arbetet i allt intensivare takt för att skapa områden, nätverk och möjligheter för att kommande generationer svenskar ska kunna leva i ett tryggt, svenskt samhälle.

Dra ditt strå till stacken du med, stöd Det fria Sverige ekonomiskt och/eller engagera dig som medlem i föreningen.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.