Den största investeringen sedan husköpet är på gång – fasad, fönster och dörrar ska bytas ut ge Svenskarnas hus ett fantastiskt lyft.Den nya fasaden kommer gå i nationalromantisk stil – röd träfasad med svarta och gröna detaljer. Hjälp till att göra detta möjligt! Materialet är beställt, ideella arbetare står redo att genomföra det hela under den här sommaren – nu behövs bara din hjälp med finansieringen! Tillsammans gör vi detta möjligt.

141.72% insamlat
70 860 kr insamlat av målet på 50 000 kr
82 Givare
Campaign has ended

Den största investeringen sedan husköpet är på gång – fasad, fönster och dörrar ska bytas ut ge Svenskarnas hus ett fantastiskt lyft.Den nya fasaden kommer gå i nationalromantisk stil – röd träfasad med svarta och gröna detaljer. Hjälp till att göra detta möjligt! Materialet är beställt, ideella arbetare står redo att genomföra det hela under den här sommaren – nu behövs bara din hjälp med finansieringen! Tillsammans gör vi detta möjligt.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.