Den största investeringen sedan husköpet är på gång – fasad, fönster och dörrar ska bytas ut ge Svenskarnas hus ett fantastiskt lyft. Bygglovet är inskickat och vi står i startgroparna. Den nya fasaden kommer gå i nationalromantisk stil – röd träfasad med svarta och gröna detaljer. Hjälp till att göra detta möjligt!

174.40% insamlat
87 201 kr insamlat av målet på 50 000 kr
125 Givare
Campaign has ended

Den största investeringen sedan husköpet är på gång – fasad, fönster och dörrar ska bytas ut ge Svenskarnas hus ett fantastiskt lyft. Bygglovet är inskickat och vi står i startgroparna. Den nya fasaden kommer gå i nationalromantisk stil – röd träfasad med svarta och gröna detaljer. Hjälp till att göra detta möjligt!

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.