Avskaffa rösträtten för icke-svenskar

Människor som saknar svenskt medborgarskap får rösta i allmänna val. Det påverkar valen till kommunfullmäktige och missgynnar det svenska folket. Det bör vara en självklarhet att icke-medborgare inte har rösträtt.

Många förvånades och chockerades över att partiet Nyans lyckades ta sig in i kommunfullmäktige i Landskrona och Botkyrka. Ett parti med tydliga kopplingar till islamismen lyckades vinna mark i så kallade utanförskapsområden i hela landet vilket räckte för att vinna politiskt inflytande i två kommuner.

Detta är en form av etniskt röstande som blir allt vanligare i Sverige. Att muslimer hade ett eget parti må vara nytt men tidigare har man haft politiska representanter i de olika partierna. Nyans partiledare Mikail Yüksel har ett förflutet inom Centerpartiet, men islamister har funnits på ledande positioner även i exempelvis Moderaterna och Miljöpartiet. På det kommunala planet kan man se hur representanter för etniska minoriteter lyckats kryssa sig förbi flera svenskar.

Samtidigt som Nyans gick framåt i exempelvis Botkyrka så tappade Socialdemokraterna. En stor anledning till detta är att många invandrare röstar etniskt medan många svenskar tittar på annat när de röstar.

Vad är bäst för svenskarna?

Vårt samhälle har gjort det enklare för etniskt medvetna invandrargrupper att vinna lokal framgång. Förutom att många kommuner satsar enorma summor på att få människor i invandrartäta områden att gå och rösta så behöver man inte ens vara svensk medborgare för att få rösta i kommuner och regioner. Det räcker att man varit skriven i Sverige i tre år vilket naturligtvis också underlättar för klanröstning och extremistisk infiltration av våra beslutande församlingar.

Det fria Sverige är en intresseförening för svenskar. Vi vänder oss emot att människor som saknar svenskt medborgarskap ska ha samma rösträtt som svenskar i kommun- och regionval. Vår utgångspunkt är alltid vad som är bäst för det svenska folket och vi kan konstatera att det inte finns något positivt för svenskarna att man låter icke-medborgare rösta i våra val. Tvärtom är det direkt odemokratiskt att människor utan medborgarskap tillåts påverka svensk politik. Kanske var det den här gången det som avgjorde till Nyans fördel.

Vi är väl medvetna om att inte alla medborgare i Sverige är svenskar, och frågan om det allt för frikostiga utdelandet av svenska medborgarskap är också något som måste lösas på sikt. Men det betyder inte att staten behöver göra det ännu enklare för ickesvenskar att klanrösta och ta över områden genom att dessutom låta icke-medborgare rösta.

Det fria Sverige efterlyser en politik som sätter svenskarna först. Därför är det självklart för oss att kräva att människor utan svenskt medborgarskap inte ska ha rösträtt till vare sig riksdag, region- eller kommunfullmäktige.

Dela detta du med

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email

Senaste uppdateringarna

Senaste podden

Vinterhjälpen

  1. Husfonden – Fastighet två!

    Äntligen är det dags för fastighet nummer två! Hjälp vår insamling för att fortsätta etablera Det fria Sverige och Svenskarnas hus runt om i landet!

    297 251 kr insamlat av målet på 600 000 kr

Bli en del av
en svensk framtid

Bli medlem i Det fria Sverige idag och var med och bygg ett alternativ till den sönderfallande mångkulturella staten.